Facebook Logo          diane2

 

 

Welcome to Hmong Madison website!!
   

 gate800   

 

 dancer800   

 

 singer800   

 

1

2

3

4

5

6

 8

7

 

Duab Ci Thoj-8 250

Contestant #7:

Name: Duab Ci Thoj

Age: 21 yrs old

Height: 5'2

Location: Green Bay, WI

Education: 4th year at UW-Madison

- Kawm txog kev tshawb fawb, tias yuav ua li cas tej metub menyuab thiaj yauv loj hlob zoo.

- Hnub twg kawm tiav yauv muab lub tswv yim no los pa bib tsoom niam txiv hmoob kom paub txog txoj kev cog qhia los sis tus lawv tej menyuam kom zoo li lwm haiv neeg

Interest: Read, write in hmoob, babysit & tell stories

Hmong Madison @2014